Friday 16 March 2007

The Language of Chatters (Ngôn ngữ chat)
Nhân vật: Trang và Nhung, phóng viên. Bối cảnh: Khuya, cảnh nội. Nhung nghe tin "bác Trang vừa nhuộm tóc, lột xác thành Lê Văn Tám", nhưng chưa được nhìn bác tận mắt.

Trang (2/15/2007 11:28:56 PM): chưa đi ngủ à?

Nhung SNV (2/15/2007 11:29:03 PM): ô bác

Nhung SNV (2/15/2007 11:29:08 PM): em đang đọc tin tức tí

Nhung SNV (2/15/2007 11:29:12 PM): cả ngày nay lượn suốt

Nhung SNV (2/15/2007 11:29:28 PM): bác vẫn đang thức để ngắm bộ tóc mới đấy à?

Trang (2/15/2007 11:29:34 PM): ừm, bậy nào…

Trang (2/15/2007 11:29:48 PM): đâu có, thức viết tiếp kỳ 2 của Xem Euro cùng người nổi tiếng

Nhung SNV (2/15/2007 11:29:56 PM):

Trang (2/15/2007 11:29:58 PM): độc giả người ta giục quá trời

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:04 PM): bác có WC ko?

Trang (2/15/2007 11:30:09 PM): hử?

Trang (2/15/2007 11:30:13 PM): nhà ai chả có?

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:16 PM): bật lên em xem bộ rễ mới của bác cái

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:18 PM): chẹp

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:20 PM): giời

Trang (2/15/2007 11:30:21 PM): à à à

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:22 PM): webcam

Trang (2/15/2007 11:30:23 PM): webcam hử

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:26 PM): chẹp…

Trang (2/15/2007 11:30:27 PM): không dám mua

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:30 PM): khổ quá thôi

Trang (2/15/2007 11:30:33 PM): dọa ai mà mua webcam

Nhung SNV (2/15/2007 11:30:39 PM):

Trang (2/15/2007 11:30:51 PM):

Nhung SNV (2/15/2007 11:31:15 PM): tối nay bác có đến nhà Thảo khốt ko???

Trang (2/15/2007 11:31:42 PM): có

Trang (2/15/2007 11:31:43 PM): vừa về

Trang (2/15/2007 11:31:48 PM): đã phải ngồi viết blog

Trang (2/15/2007 11:31:50 PM): mệt thế chứ

*
* *

Nhân vật: Trang và Hoàng, kỹ sư Bộ KHCN&MT. Bối cảnh: Tan tầm, cảnh nội. Trang khoe với Hoàng là vừa đi quay phóng sự “Bill Gates sang Việt Nam” cách đấy mấy hôm.

Trang (4/28/2006 5:43:17 PM): à... bữa nọ em đi quay Bill Gates cả ngày

Trang (4/28/2006 5:43:48 PM): thằng này cố tình bôi nhọ ta anh ạ... nó sang VN mà ăn mặc nhếch nhác hết sức

Trang (4/28/2006 5:44:16 PM): mấy ảnh trên TW bất bình lắm, không thèm mở tiệc chiêu đãi gì ráo trọi

Anh Hoang (4/28/2006 5:44:17 PM): thằng Gates thì láo rồi

Trang (4/28/2006 5:44:35 PM): thằng này tuy tỷ phú

Trang (4/28/2006 5:44:42 PM): nhưng thực chất chỉ đáng là trọc phú anh ạ

Trang (4/28/2006 5:45:00 PM): ăn mặc quê mùa, kính cận dày cộp, đi cái xe vàng vàng bẩn hết chỗ nói

Trang (4/28/2006 5:45:06 PM): mà xe là xe đi mượn

Trang (4/28/2006 5:45:09 PM): nào phải của nó

Anh Hoang (4/28/2006 5:45:14 PM): anh đang chỉ đạo các anh bên Bộ KHCN

Anh Hoang (4/28/2006 5:45:25 PM): viết 1 cái phần mềm

Anh Hoang (4/28/2006 5:45:30 PM): hơn hẳn Microsoft của Gates

Anh Hoang (4/28/2006 5:45:53 PM): lấy tên là Macluoile Office 6000

Trang (4/28/2006 5:51:34 PM): thằng Bill sang đây

Trang (4/28/2006 5:51:40 PM): hỏi gì cũng nói rất chung chung anh ạ

Trang (4/28/2006 5:51:50 PM): xem ra nó cũng biết câu "nhập gia tùy tục"

Anh Hoang (4/28/2006 5:52:00 PM): thằng đấy trông như thằng dở hơi

Anh Hoang (4/28/2006 5:52:07 PM): vớ vẩn

Anh Hoang (4/28/2006 5:53:07 PM): hôm nó yết kiến sếp anh

Anh Hoang (4/28/2006 5:53:11 PM): chết cười ấy chứ

Trang (4/28/2006 5:53:17 PM): nó nói gì?

Anh Hoang (4/28/2006 5:53:22 PM): nó bảo

Anh Hoang (4/28/2006 5:53:50 PM): “Thưa anh, em đã làm từ thiện đến 29 tỷ USD, sao em vẫn chưa được xét nhập quốc tịch nước ta?”

Trang (4/28/2006 5:54:51 PM): hừ… hỏi chi ngu rứa?

Trang (4/28/2006 5:55:00 PM): rứa sếp anh dạy sao?

Anh Hoang (4/28/2006 5:55:10 PM): sếp mới ôn tồn bảo: “Chưa được chưa được… Như thế đâu đã đủ. Nếu thật muốn nhập quốc tịch nước mình, sao cậu không đem hết gia tài ra mà làm từ thiện đi?...”

Trang (4/28/2006 5:55:21 PM): đấy, phải thế chứ

Anh Hoang (4/28/2006 5:55:28 PM): Bill nghe nói mới tỉnh ngộ đấy

Trang (4/28/2006 5:55:41 PM): thế tỉnh ngộ thì nó làm gì?

Anh Hoang (4/28/2006 5:55:46 PM): chưa rõ

Anh Hoang (4/28/2006 5:55:55 PM): nó cút về Mỹ rồi

Anh Hoang (4/28/2006 5:56:00 PM): kệ nó

Anh Hoang (4/28/2006 5:56:01 PM): nó chậm hiểu

Anh Hoang (4/28/2006 5:56:03 PM): thì đành chịu chứ làm thế nào

Trang (4/28/2006 5:56:25 PM): à, báo cáo anh

Trang (4/28/2006 5:56:37 PM): hôm đó... em xin nhận thiếu sót

Trang (4/28/2006 5:56:49 PM): là đã quên không bố trí người ném cứt trâu vào xe chở thằng Bill Gates

Trang (4/28/2006 5:56:58 PM): để nó nhênh nhang đến rồi đi, không coi ai ra gì

Trang (4/28/2006 5:57:05 PM): em bận quá nên quên

Trang (4/28/2006 5:57:24 PM): cứ đinh ninh chi bộ ta cắt cử người đâu vào đấy rồi... ơ mà hóa ra anh cũng quên nốt

Trang (4/28/2006 5:58:06 PM): à, phải rồi đấy. Chính ra truy cứu trách nhiệm anh mới đúng. Nào, anh trả lời đi chứ

Trang (4/28/2006 5:58:27 PM): hôm đó anh ở đâu? làm gì? mà quên việc cắt cử trẻ trâu ném phân trâu vào mẹt Bill?

Anh Hoang (4/28/2006 5:58:29 PM): đâu có

Anh Hoang (4/28/2006 5:58:33 PM): ném mấy lần rồi

Anh Hoang (4/28/2006 5:58:34 PM): toàn trượt

Anh Hoang (4/28/2006 5:58:41 PM): vì không có tập huấn trù bị từ trước

Trang (4/28/2006 5:58:51 PM): phê bình!

Anh Hoang (4/28/2006 5:59:03 PM): bọn trẻ trâu sau bị nghiêm khắc phê bình đấy chứ

Trang (4/28/2006 5:59:03 PM): việc quan trọng thế sao lại không tập huấn?

Anh Hoang (4/28/2006 5:59:13 PM): mịa, cái này việc nhỏ

Anh Hoang (4/28/2006 5:59:16 PM): thuộc chi bộ cấp dưới

Anh Hoang (4/28/2006 5:59:26 PM): chứ anh ở TW hơi đâu lo việc bé

Trang (4/28/2006 5:59:41 PM): thôi thế là chết rồi

Trang (4/28/2006 5:59:54 PM): thằng Bill được thể

Trang (4/28/2006 6:00:03 PM): đi lại loăng quăng, nhâng nhâng nháo nháo

Trang (4/28/2006 6:01:16 PM): nó lại ăn trầu têm cánh phượng của liền chị Bắc Ninh làm

Trang (4/28/2006 6:01:25 PM): mặt nó nhăn nhó

Trang (4/28/2006 6:01:28 PM): trông đáng ghét lắm

Trang (4/28/2006 6:01:35 PM): nó chả coi ta ra gì

Anh Hoang (4/28/2006 6:00:10 PM): uh, kệ nó

Anh Hoang (4/28/2006 6:00:12 PM): thằng đó vào yết kiến sếp anh

Anh Hoang (4/28/2006 6:00:16 PM): cũng hối hận lắm rồi

Anh Hoang (4/28/2006 6:00:20 PM): phen này về Mỹ khéo lại đi ăn mày trước cửa rạp xi nê Broadway ấy chứ

Anh Hoang (4/28/2006 6:01:09 PM): hoặc là làm cái thằng gác cổng ở chứng khoán phố Wall...

*
* *

Kết luận sơ bộ: Hình như chúng ta là một lũ điên, chatters?!!!