Wednesday 11 September 2013

Về “Tuyên bố phản bác Tuyên bố 258” – On the “Anti-Statement 258” Statement

Gửi “một bộ phận không nhỏ” các bạn dùng Facebook đang kêu gọi ký tên vào bản “phản bác Tuyên bố 258”.

Các bạn thân mến, với tư cách là một trong những người ký Tuyên bố 258 (nhưng không đại diện cho Mạng lưới), mình xin nói ngay là mình không phản đối việc các bạn làm. Nói đơn giản là, một số công dân có quyền đề xuất Tuyên bố 258, thì một số công dân khác có quyền phản đối, đó chính là thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Nếu các bạn muốn tập trung nhau lại để cất lên tiếng nói của mình với cộng đồng quốc tế, điều đó cũng rất tốt, và cũng là quyền của các bạn.

Chỉ xin các bạn lưu ý một điều: Mong các bạn điềm tĩnh trong việc sử dụng câu từ, đừng chụp mũ “phản động”, “bán nước” cho những người có chính kiến/ quan điểm/ khuynh hướng chính trị khác các bạn, nhất là đừng cổ vũ bạo lực, bắn giết, “đập chết”, nghe… hung hãn và khát máu lắm!

Thực thi tự do ngôn luận khác xa với việc vu khống, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, kích động bạo lực, mong các bạn lưu ý giùm.


* * *

To the group of bloggers who are collecting signatures for the “Anti-Statement 258”

Dear friends,

As a member of the Network of Vietnamese Bloggers, who signed Statement 258, I would like to explicitly state that I am not against you or what you are doing. Simply put, when some citizens have the right to give their statement, some other citizens have the right to protest at it, and that is how we all exercise freedom of expression.

Also, if you want to gather in groups to voice your opinions to the international community, you can certainly do so. It is your right, and it is good, too.

However, I would much appreciate you using language in a peaceful and polite way rather than libeling as “anti-state”, “traitor” those who do not share your political views. Please do not ever incite violence or call on people to “kill those treasonous bloggers” as it sounds so savage and bloodthirsty.

Just you know that exercising freedom of expression is totally different from committing libel or inciting violence.