Saturday 7 September 2013

Về Tuyên bố 258 - On Statement 258

Liên quan đến Tuyên bố 258 (do Mạng lưới Blogger Việt Nam đưa ra ngày 18/7/2013) và bài viết gần đây của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước (Giới trẻ blogger Việt không cúi đầu trước bạo quyền, đăng ngày 2/9/2013 trên trang web của nhóm), xin được phát biểu – hoàn toàn với tư cách cá nhân, không đại diện cho bất kỳ ai khác – như sau:

1. Theo chỗ tôi biết, Tuyên bố 258 là sáng kiến của một tập thể các blogger Việt Nam, không phải là sáng kiến của cá nhân ai. Tập thể này vẫn đang tiếp tục mở rộng thông qua việc tiếp tục nhận thêm chữ ký vào Tuyên bố.

2. Cho đến giờ, những gì Mạng lưới Blogger Việt Nam đã làm, theo đánh giá chủ quan của tôi, đều là việc hoàn toàn bình thường, không có gì gọi là “công trạng”, “thành tích” ở đây, cho nên với tôi, không tồn tại khái niệm “cướp công”. Nói đơn giản là: Đã có công gì đâu mà cướp?

3. Riêng với tin đồn rằng đảng Việt Tân đứng sau Tuyên bố 258, thì theo tôi đó là tin thất thiệt do cơ quan an ninh tạo ra để gán một hình ảnh tiêu cực cho các blogger chính trị Việt Nam, khiến mọi người sợ hãi và xa lánh Tuyên bố 258, Mạng lưới Blogger Việt Nam nói riêng, cũng như những người viết trên mạng nói chung.

Viết như vậy, tôi cũng không có ý đánh giá đảng Việt Tân, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng việc chụp mũ "Việt Tân" vốn là một chiêu mà an ninh Việt Nam vẫn hay sử dụng để trấn áp.

4. Cuối cùng, nếu có bất kỳ blogger nào cảm thấy muốn, hoặc thực tế là đã tham gia vào Mạng lưới Blogger Việt Nam, đã/ đang/ sắp ký Tuyên bố 258…, cá nhân tôi rất mong những blogger như thế hay tham gia thật thoải mái, vui vẻ.

Bạn thân mến, bạn hãy tin rằng đó là việc làm bình thường và tốt đẹp. Nó không phải là một “công lao to lớn”, một “chiến thắng hoàng tráng”, nhưng cũng chẳng phải hành động “vi phạm pháp luật”, “làm phản”, “chống đối Nhà nước”, “phá hoại đất nước”, v.v.

Tuyên bố 258 là sự thể hiện mong muốn Nhà nước sửa đổi, hoàn thiện pháp luật theo hướng tôn trọng nhân quyền, và cải thiện nhân quyền trên thực tế, để xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016. Việc đem Tuyên bố 258 đến các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao các nước ở Việt Nam là sự lên tiếng của Mạng lưới Blogger Việt Nam, bày tỏ mong muốn đó và phản ánh tình hình nhân quyền Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Và nếu bạn thật sự tin và có nhu cầu muốn nói rằng “tôi chính là người đã làm việc đó”, “tôi là người khởi xướng/ thực hiện”, “tôi đã có đóng góp”… thì bạn hãy cứ nói như vậy đi.


ON STATEMENT 258

Personal comments regarding Statement 258, released by the Network of Vietnamese Bloggers on July 18, 2013, and the article “Young Vietnamese Bloggers Don’t Submit to Oppressive Regime”, published on September 2, 2013 by the Young Patriots of Vietnam group

Firstly, as far as I am concerned, Statement 258 was initiated by a network of Vietnamese bloggers rather than any individual. This network has been expanding by continuing to receive more bloggers’ signatures to the Statement.

Secondly, what the Network of Vietnamese Bloggers has been doing so far, in my personal assessments, is very ordinary. There is nothing made that should be called “merit” or “achievement”, so to me, there is nothing made that could be “hijacked”. Simply put, there has been not any revolution to hijack.

Thirdly, regarding the rumours that Viet Tan, the political party in exile, stood behind Statement 258, I believe this baseless rumour is created by communist public security forces for the purpose of discrediting and alienating Statement 258 and the Network of Vietnamese Bloggers in particular, and net writers in general.

I do not mean to give any jugdement or comment on the Viet Tan, rather I just wish to stress that linking dissidents with Viet Tan or libeling them as Viet Tan is a tactic most often used by Vietnamese security forces to justify their suppression.

To the best of my knowledge, the Network of Vietnamese Bloggers aims to advocate freedom rights in Vietnam via civil campaigns. For this reason, they are independent and have no formal connection with any political party inside or outside of Vietnam.

Lastly, should any blogger feel the need to, or have actually been involved in the Network, or be going to sign Statement 258, I would much appreciate that blogger being truly involved in a cheerful and joyful way.

My friends, you should believe that the issuance of Statement 258 is a good deed, and the Statement itself is an ordinary thing. It is not “a great achievement”, or “merit”, or “glorious victory”, or “heroic deed by the Vietnamese bloggers”. Neither it is an “illegal”, “perfidious”, “high treason”, or “anti-state” act.

Statement 258 is the expression of the wish that the Vietnamese government would amend laws for more human rights and work to promote human rights in Vietnam so as to deserve the membership of the United Nations Human Rights Council. The submission of Statement 258 to international organizations and diplomatic missions in Hanoi is how Vietnamese bloggers voice their opinions and report human rights issues in Vietnam to the international community.

So, if you truly believe and feel the demand to say, “I am the one who did that,” “I am the initiator,” “I have contributed,” etc., feel free to speak that out.