Thursday 2 September 2010

Nếu ngày xưa các cụ dùng Facebook...

Hôm qua mình vớ được trên mạng một trang rất ngộ: http://coolmaterial.com/roundup/if-historical-events-had-facebook-statuses-part-2/

Nói đơn giản thì site này đặt vấn đề: Nếu các nhân vật lịch sử từng chơi Facebook thì họ sẽ viết gì lên status, comment. Ví dụ thế này, giả sử Abraham Lincoln và kẻ ám sát ông là John Wilkes Booth có Facebook thì vào cái ngày định mệnh 15/4/1865, Lincoln sẽ viết lên status:

Abe Lincoln: Tối nay đi xem hát với bu nó… sẽ ngồi khoanh riêng, baby iu!
145 years ago . Comment . Like
John Wilkes Booth likes this.

* * *

Hoặc đây là status của Galileo Galile và comment của Mặt Trận Thanh Niên Chống Phản Chúa (hay ta gọi là Hội Những Người Ghét Bọn Phản Chúa cũng được):

Galileo: Hóa ra trái đất quay quanh mặt giời, pà kon ạ.
400 years ago . Comment . Like
Copernicus likes this.

Mặt Trận Thanh Niên Chống Phản Chúa: hahaha đang phê thuốc à nae?
Galileo: đâu phê đâu. Đấy là sự thật, thấy tận mắt lun.
Mặt Trận Thanh Niên Chống Phản Chúa: hahaha phải dồi, nae hâm mịa nó dồi
Galileo: đâu có, nae. Mềnh có bằng chứng nè.
Mặt Trận Thanh Niên Chống Phản Chúa: câm mẹ mồm đi thằng phản Chúa!

* * *

Để chống lại thảm trạng học sinh Việt Nam (phần lớn, chắc vậy) không muốn học sử nước nhà, trộm nghĩ chính ra trò này áp dụng vào việc dạy lịch sử ở trường cấp 2 của ta có khi lại hay. Giả sử tôi là một giáo viên dạy sử (ví dụ thế), tôi sẽ ra bài cho học sinh: Facebook hóa một đoạn hội thoại nào của các nhân vật lịch sử Việt Nam mà em thích nhất.

Ví dụ hội thoại giữa Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo.

Trần Nhân Tông: “tranh đất, đánh nhau, giết người đầy nơi đồng áng” (Mạnh Tử). Haizzzzz…
725 years ago . Comment . Like
Trần Ích Tắc likes this.

Trần Hưng Đạo
: What’s up man? :-w
Trần Nhân Tông: hay là ta hãy hàng đi để cứu muôn dân? zzzz
Trần Hưng Đạo: Trùi, sách nói là tranh đất, nhưng ta giữ nước, có tranh đất đâu. Sao phải xoắn. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã :-j

* * *

Hồ Quý Ly: Dời đô về Thanh Hóa là chủ trương lớn của triều đình. Đứa lào phản đối, ngứt đầu nó.
610 years ago . Comment . Like

Trần An (Trần Thiếu Đế): Ông ngoại ơi là ông ngoại, Thăng Long không ở, chuyển về Thanh Hóa làm j hic :((

* * *

Hồ Chí Minh: is feeling very tired tonight
65 years ago . Comment . Like

Võ Nguyên Giáp: Bác ơi cố lên, hix hix…

* * *

Hồ Chí Minh: 40 days to go…
65 years ago . Comment . Like
Võ Nguyên Giáp likes this.

Hồ Chí Minh: Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập!

Việt Minh: yeh \m/


Đố bà con biết hai hội thoại Facebook cuối diễn ra trong bối cảnh nào?