Tuesday 4 September 2007

Đã về thủ đô

Lần nào vào Sài Gòn mình cũng cảm động vì tình cảm nồng hậu và sự tiếp đón ân cần của đồng bào đồng chí trong nớ.

Và lần nào cũng có chút ngượng: Cái cố tật ăn chậm làm hại mình quá. Ăn chậm thì dẫn đến rút súng chậm, toàn để đồng bào đồng chí phải bao. Mình không muốn thế đâu, nói thật với các cậu là mình không muốn thế đâu. Nốt lần này thôi đấy nhé, các cậu ở cơ sở lại cứ phải chi tiền thanh toán hộ cán bộ TW thế này thì uy tín mình còn gì.

Cảm ơn Z125, Z13, Hale Thiền Quang, Mthoan và tất cả các đồng chí trong chi bộ số 4 Huỳnh Hữu Bạc. Do thời gian gấp rút (phải ra Bắc gấp để tham dự một số cuộc hội thảo khác), mình không đến bắt tay mọi người được, chào qua đây vậy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đồng bào trong nớ. Miền Nam luôn trong trái tim tôi.