Wednesday 28 February 2007

Let's Go Corrupt

Chỉ có đồ lẩn thẩn mới nghĩ là người ta làm việc vì lương, và nhuận bút (hay còn gọi là định mức), hay cái gì đó đại loại thế.

Người bình thường không sống bằng lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm, nhất là không thằng nào đủ lẩn thẩn để hy vọng kiếm tiền bằng nhuận bút - hẳn rồi. Mà người bình thường làm việc và phấn đấu vì bổng lộc, vì những gì có thể chấm mút được. Ta đều biết là lãnh đạo có nhiều loại lương: lương cứng, lương mềm, lương nhũn, lương nát bét. Ăn là ăn cái nhũn và cái nát bét ấy, phỏng ạ, chứ ai lại đi trông mong vào mấy thứ còn lại.

Cũng chỉ có thằng khùng mới nghĩ là phải sống minh bạch và liêm khiết trong những vương quốc như thế này.

Xét ra giữa việc làm thằng dở người, làm thằng khùng, và làm người bình thường, thì được coi là bình thường vẫn hơn. Chưa kể ăn được những thứ nhũn và nát bét là cũng phải có tài năng hơn quần chúng đấy. Vừa là người bình thường vừa được xem là hiền tài trong thiên hạ, thích thế… Tóm lại, rất nên tham nhũng. Thế mới là bình thường.

Nào, chúng ta cùng tham nhũng! Ăn đi bà con ạ, ăn cho nó chết con mẹ nó đi, đời là cải chỏ gì. Sống được mấy chục năm nữa mà cứ bị coi là người không bình thường, vừa dốt vừa nghèo, thì sống làm chi cho chật đất. Ăn đi thôi, lấy của người kém may mắn chia cho người may mắn, của thằng lẩn thẩn chia cho người khôn ngoan. Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. 500 nghìn, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 10 triệu, 1 tỷ, mười mấy tỷ, mấy chục tỷ… đều tốt cả. Chó không chê cứt, người cũng chẳng nên chê tiền. Xin lỗi, so sánh thô lỗ quá, ai lại đi so tiền với cứt như cách nói năng của một thằng Bắc Kỳ dở người thế này. Nhưng như vậy chỉ để nhấn mạnh rằng tiền nào chẳng quý. Sưu tập tiền nên chủ về số lượng, chớ nên nặng nề chuyện chất lượng hay niên đại (trừ phi tiền cổ quy đổi theo thời giá hiện nay ra được kha khá Mỹ kim, thì mới nên sưu tập lấy chút ít để quy đổi cho bõ).

Nào ta cùng tham nhũng... nếu ta có điều kiện! (Hô hào thế thôi chứ để trèo được vào vị trí có thể tham nhũng cũng khó bỏ mẹ đi, hệ hệ hệ... Nhưng cái này Trung ương không lo hộ được, địa phương phải chủ động thôi, có phỏng?)