Friday 23 February 2007

Lenin ở Warszawa

Tại Liên Xô, vào thập niên 1960. Bộ Văn hóa mở một cuộc thi vẽ, đề tài cố nhiên là cuộc đời của đồng chí Lenin. Tuy nhiên, ban tổ chức muốn thay đổi đôi chút vì những đề tài muôn thuở như “Đồng chí Lenin ở điện Smolny”, “Đồng chí Lenin trên chiến hạm Rạng Đông” hay “Đồng chí Lenin tại Đại hội Quốc tế Cộng sản” đã có phần nhàm. Vì vậy, họ muốn tìm một cái gì mới mẻ. Một đề tài mới cho cuộc thi được nghĩ ra: “Đồng chí Lenin ở Warszawa”. Hàng loạt bức tranh được gửi đến ban tổ chức, các giám khảo phải làm việc rất căng thẳng. Nhưng có một tấm không hề phù hợp với đề tài, thậm chí ban giám khảo cũng không hiểu ý nghĩa của nó, do đó người ta phải triệu tay họa sĩ đến.

Tay họa sĩ xuất hiện trước Hội đồng, lập tức hắn bị hỏi:

- Tấm ảnh này dính gì đến đề tài “Đồng chí Lenin ở Warszawa”?

Trong tranh, một nam và một nữ đồng chí đang trong tư thế làm tình. Người ta hỏi họa sĩ:

- Nữ đồng chí này là ai?

Họa sĩ đáp:

- Thưa, là nữ đồng chí Nadezhda Krupskaya ạ. (phu nhân của đồng chí Lenin)

- Tốt. Nhưng đồng chí này không phải đồng chí Lenin! Đồng chí ấy là ai vậy?

- Dạ, là đồng chí tài xế của đồng chí Lenin ạ.

- Thế đồng chí Lenin đâu?

- Đồng chí Lenin ở Warszawa.

Source: I am sorry that it should be kept secret.

Next post: Our traditional new year festival is now over, so I will probably get back to blogging in English.