Tuesday 21 June 2016

Các nhà báo tuyên giáo và DLV, bình tĩnh đã, đừng ngậm máu phun người vội!

Gửi các nhà báo tuyên giáo và đội ngũ dư luận viên hùng mạnh của Đảng.

Việc phản ứng với cách dùng từ ngữ của một nhà báo, cho rằng nó phản cảm, vô tâm v.v. là quyền của các bạn. Nhưng bây giờ, xin các bạn hết sức giữ bình tĩnh, để cơn hăng say chém giết “thằng Lợi” lắng xuống đã, và suy nghĩ để trả lời hai câu hỏi sau:

Câu hỏi thứ nhất: Dùng luật gì để xử?

Có thể căn cứ vào luật nào để xử lý hành vi của nhà báo Mai Phan Lợi? Cụ thể, đó là hành vi đưa lên facebook một khảo sát với nhan đề “Vì sao Casa 212 tan xác?”. Nếu cho rằng từ “tan xác” là phản cảm, thì dùng luật gì để xử lý một nhà báo đăng tải trên facebook một khảo sát có chứa một từ bị một số người coi là phản cảm?

Ở một xã hội dân chủ thì không có Bộ Thông tin-Truyền thông nào đứng ra vơ lấy quyền xét duyệt và cấp phát thẻ nhà báo – đó là việc của xã hội dân sự. Tuy nhiên, Việt Nam là xứ sở độc tài, cho nên Bộ 4T, gồm toàn những quan chức cả đời không viết nổi chữ nào, lại có đặc quyền đặc lợi này. Vì Bộ 4T có quyền cấp thẻ nên nó cũng có quyền tước thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi. (Như nó đã từng rút thẻ của nhà báo Kim Quốc Hoa, Đỗ Hùng…).

Vấn đề là, Bộ tước thẻ của ông Lợi lấy lý do ông vi phạm “tiết c, khoản 9, mục II, Thông tư 07/2007/TT-BVHTT” về hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo. Nhưng chắc là các quan báo không đọc kỹ Thông tư này hoặc là cố ý vu khống, áp tội cho ông Mai Phan Lợi. Nếu không tin, các bạn thử đọc lại “tiết c, khoản 9, mục II” Thông tư đó mà xem.

Còn câu hỏi thứ hai, câu hỏi này quan trọng hơn.

Câu hỏi thứ hai: Ai là người đăng tải poll đó với các phương án trả lời đó?

Khảo sát “Vì sao máy bay Casa 212 tan xác?” được đưa lên vào ngày 17/6/2016. Ngoài từ “tan xác” mà cái gọi là “dư luận” chỉ nhận xét được là nó phản cảm, khảo sát này có một số phương án trả lời khiến Bộ Công an và nhất là Bộ Quốc phòng có thể cảm thấy bị “chạm nọc”, như:

- Máy bay bị bắn; 
- Máy bay bị giông lốc làm rơi xuống biển và vỡ khi đập vào mặt nước; 
- Không loại trừ bị bắn vỡ; 
- Máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật;
- Máy bay tự nổ nên vỡ; 
- Phương án của bạn (Add an option)

Ban đầu, khi facebooker Lợi Mai Phan (không chứng minh được có phải nhà báo Mai Phan Lợi không) đưa khảo sát này lên mạng, ông/bà ta gần như để nó ở chế độ mở, với phương án ông/bà đưa ra là “không biết lý do”, và để cho người trả lời khảo sát – tức 12000 thành viên của Diễn đàn Nhà báo Trẻ - tự đưa ra phương án trả lời của mình. Cho tới tối 18/6 trước khi khảo sát bị gỡ, nó đã mọc ra một loạt phương án do các thành viên tự gợi ý.

Vậy câu hỏi lớn mà an ninh cũng như các nhà báo đang sôi máu “chém tan xác thằng Lợi” kia chưa hề trả lời được, là: AI MỚI THỰC LÀ NGƯỜI ĐƯA CÁC PHƯƠNG ÁN “CHẠM NỌC” BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ 4T VÀO KHẢO SÁT?

Người đó không phải nhà báo Mai Phan Lợi.

Thêm nữa, cho dù là ai thì các phương án được đưa ra đó chỉ là giả thuyết, chưa hề là lời khẳng định.

Các bạn nhà báo kiêm tuyên giáo, xin các bạn hết sức bình tĩnh, suy nghĩ để trả lời hai câu hỏi (viết hoa) ở trên. Các bạn cứ chửi mắng mình thế nào cũng được, nhưng vui lòng trả lời hai câu hỏi ấy đã.

Còn thì, chốt lại, các vị đang định xử lý ai ở đây hả công an, tuyên giáo, quân đội, và các vị định dùng luật gì? Luật rừng chăng?