Monday 22 February 2016

Lần đầu tiên, các ứng cử viên ĐBQH tự giới thiệu trên mạng xã hội

... Nhưng đó không phải là các ứng viên do Mặt trận Tổ quốc (tổ chức ngoại vi đội lốt "xã hội dân sự" của đảng Cộng sản Việt Nam) đề cử. Mà họ là các ứng cử viên tự do vào Quốc hội hơn 95% thành viên là đảng viên cộng sản này.

Dưới đây là chương trình hành động mà các ứng cử viên tự do cam kết thực hiện nếu trúng cử:


Ông Nguyễn Quang A, tranh cử tại Hà Nội:

“Thứ nhất, tôi mong muốn QH sửa các điều luật của luật hiện hành, những điều vi phạm quyền con người và những điều vi hiến. Rất đáng tiếc, có nhiều điều như vậy trong luật hiện hành. Điểm thứ hai, QH làm những luật mới để tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình. 

Và luật hay mà không thực thi thì cũng không có nghĩa gì, cho nên việc thực thi luật là rất quan trọng. Tôi mong QH và người dân giám sát các cơ quan nhà nước và các quan chức nhà nước thực hiện tốt luật”.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh (Hà Nội):

“Tôi tham gia ứng cử ĐBQH để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân và để đóng góp được nhiều hơn cho xã hội. Nếu trúng cử làm ĐBQH, tôi sẽ tập trung vào vấn đề bảo vệ chủ quyền, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, và bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ”.

Ông Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội): 

"Tôi quan tâm nhất đến những vấn đề sau đây trong QH: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện và chất vấn ở QH. Và tôi đặc biệt quan tâm đến những người dân là nạn nhân của sự áp bức, bất công, chẳng hạn những người dân bị mất nhà, mất cửa, đi lang thang khiếu kiện. Tôi sẽ tìm mọi cách và bằng hết sức mình bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho họ”.


Bà Đặng Bích Phượng (Hà Nội):

“Tôi tham gia ứng cử ĐBQH khóa 14 là muốn thay đổi suy nghĩ của người dân - từ trước tới nay vốn thụ động, quen với việc Đảng cử, dân bầu mà họ không nghĩ rằng họ có quyền theo Hiến pháp là được tự ứng cử để tự nói lên những điều mình mong muốn cho đất nước này thay đổi theo hướng tốt hơn.

Nếu trở thành ĐBQH, điều mong muốn của tôi là sửa đổi Luật Đất đai, bởi vì theo như tôi biết, 90% các vụ khiếu kiện hiện nay liên quan đến vấn đề đất đai”.

* * *

Bạn hãy lắng nghe họ, và hãy thử so sánh cương lĩnh tranh cử của họ với chương trình hành động của các ĐBQH đương nhiệm, ví dụ như của một vị ĐBQH Khóa 13 dưới đây:

Kính thưa bà con cử tri.

Tôi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương mang tên Bác; tôi vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại chính thành phố thân yêu của mình. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

- Tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn...

- Từ những kiến nghị của cử tri, các tầng lớp thanh niên, tôi sẽ cùng với các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam như Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các Hội: Sinh viên Việt Nam, Doanh nhân trẻ Việt Nam, Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trí thức khoa học công nghệ trẻ Việt Nam nghiên cứu, phát động thành phong trào quần chúng để kết nối nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri thành phố.


Bạn thích cách thể hiện của ai hơn - ứng viên tự do hay ứng viên "Đảng cử dân bầu"?